RUMORED BUZZ ON จักรยานขาไถ

Rumored Buzz on จักรยานขาไถ

Rumored Buzz on จักรยานขาไถ

Blog Article

จักรยานไม่มีแป้นเหยียบหรือโซ่ ช่วยให้เด็กๆ มีสมาธิกับการเรียนรู้การทรงตัวและบังคับทิศทาง

เราสร้างสรรค์จักรยาน และกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เด็กได้ออกไปการเรียนรู้ โลกกว้าง อย่างสนุกสนาน

หมายเหตุ : รายละเอียดของบทสรุปคัดย่อการดำเนินงาน ให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้เขียนสรุปภาพรวมของโครงการใน "ผลลัพธ์โครงการ"

ราคา: เลือกจักรยานขาไถที่มีราคาเหมาะสมกับงบประมาณของคุณ

ล้อมีไฟ เบาะนุ่มลดกระแทก โครงแข็งแรง เลี้ยวง่ายด้วยการโยกตัว

เครื่องมือช่าง, อุปกรณ์ช่าง, สีและอุปกรณ์ทาสี, วัสดุปูพื้นและผนัง

ขนาด: เลือกขนาดจักรยานขาไถที่เหมาะกับส่วนสูงของลูกน้อย เด็ก ๆ ควรสามารถนั่งบนเบาะได้อย่างสบายโดยเท้าสัมผัสพื้นได้เต็มที่

ที่จับแฮนด์หุ้มโช้คอัพอัลตร้าซอฟท์ นุ่ม ปกป้องมือจากการระคายเคือง

น้ำหนัก: มองหาจักรยานน้ำหนักเบาที่น้อง ๆ สามารถบังคับและควบคุมได้ง่าย ยิ่งจักรยานเบาเท่าไหร่ ลูกของคุณก็จะทรงตัวและขี่ได้ง่ายขึ้นเท่านั้น

"โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้วยกิจกรรมขาไถ จังหวัด" สำเร็จได้ด้วยดี ด้วยความร่วมมือจาก สมาชิกในชุมชน เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสุขภาพแข็งแรง เติบโตสมวัยและปลูกฝังความมีน้ำใจนักกีฬา

สีใหม่ชุบแบบอโนไดซ์ สดใส เปล่งประกาย จักรยานขาไถ ไม่เป็นรอยขีดข่วน

ช่วยกระตุ้นให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรง

โครงเหล็กชุบสี แข็งแรง ทนทาน สีเรียบเนียนหนา

โรคเด็ก & อุบัติเหตุ การป้องกันอุบัติเหตุ

Report this page